Hoya andalensis Klopp.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | sök
 Bild saknas

 Bild saknas

 Hel planta. Klicka för förstoring

 Blad. Klicka för förstoring

Text Skötselråd Detaljer Fakta  none  none

Sedan Hoya andalensis publicerades har den varit föremål för diskussion. Namnet är, enligt publikationen, taget från ett gammalt namn för Sumatra - Andala. Det har förekommit kritik i form av påståenden att namnet är direkt påhitt, att Andala i själva verket är en fiktiv person (e.g Andal).

Huruvida namnet Hoya andalensis ska vara giltigt eller inte överlåter jag till den ledande expertisen att komma fram till och tills dess får min planta fortsätta bära namnet. Namnet Andala verkar dock inte vara påhittat. Enligt A Comprehensive Indonesian-English Dictionary (s.36) är Andalas ett gammalt smeknamn för Sumatra och uppgiften finns också med i en Holländsk ordbok från 1839. Vidare heter Sumatras äldsta universitet Universitas Andalas.

Hoya andalensis är mycket lik Hoya brevialata och Hoya incurvula till utseendet.

 Fler varianter på Hoya
Mkt ljust men ej direkt solskenVill gärna ha det ljust men får inte utsättas för solsken. Skyddat västerfönster eller ett ljust österfönster rekommenderas.
Halvfuktig, dvs inte helt torrtTål viss torka men bör inte torka ut helt.
Medeltemp.Medeltempererad art. Tål korta temperaturväxlingar neremot 10°C. Trivs bäst i vanlig rumstemperatur, dvs runt 20°C.

Blomstorlek:

Bladstorlek: ca 20mm × 35mm

Växtsätt: Klättrar/hänger

Doft:

Hållbarhet:

Kollektionsnummer: IPPS1775

Sektion: Acanthostemma

Spridningsområde: Sumatra

Författare: Klopp.

Publikation: Fraterna 18(1): 1 (2005)

Herbarium:

 Bild saknas  Bild saknas  Bild saknas  Bild saknas  Bild saknas  Bild saknas

 Bild saknas  Bild saknas  Bild saknas