Föreningar

Vetenskapligt | Föreningar | Försäljare | Personliga | Grupper | Banderoller
Svenska föreningar

Svenska Hoyasällskapet
Sydsvenska Hoyasällskapet

Utländska föreningar

International Hoya Association
International Hoya Society