Att odla Hoyor från frön...

Frön | Jord | Krukor | Sticklingar
 Klicka för förstoring

 Klicka för förstoring

 Klicka för förstoring
 Klicka för förstoring none Om man har tur kan man belönas med frökapslar även på sina Hoyor. Detta sker vanligtvis om plantorna förvarats utomhus under sommaren. Vissa arter är mer benägna att sätta frön än andra. Hoya serpens är en av de flitigare.

Jag måste dock erkänna att jag är total novis vad gäller att odla från frö. Jag har bara försökt två gånger tidigare. Båda gångerna misslyckades, förmodligen för att jag glömde vattna. Eftersom jag fått ett flertal frökapslar har jag bestämt mig för att använda mig av flera metoder; jordblandning, mossa och NeoPeat.Tips...

Hoya serpensnone Se en frökapsel öppnas